ארכיון חודשי: דצמבר 2021

תבדקו את זה

עסקאות נוגדות הן עסקאות המתנגשות האחת בשנייה בקשר לנכס מסוים. למשל, דירה הנמכרת לאדם מסוים ולאחר מכן נמכרת בשנית לאדם